KOD
Program
1)   AC - Fakulti Perakaunan  2
AC110
DIPLOMA PERAKAUNAN
AC120
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
2)   AD - Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka  1
AD110
DIPLOMA SENILUKIS DAN SENIREKA #
3)   AM - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi  2
AM110
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
AM120
DIPLOMA IN CORPORATE ADMINISTRATION
4)   AP - Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur  9
AP111
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH #
AP114
DIPLOMA UKUR BAHAN
AP115
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
AP116
DIPLOMA BANGUNAN
AP117
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN #
AP119
DIPLOMA UKUR BANGUNAN
AP120
DIPLOMA SAINS GEOMATIK
AP148
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP #
AP243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA #
5)   AS - Fakulti Sains Gunaan  7
AS113
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER
AS114
DIPLOMA MIKROBIOLOGI
AS115
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN
AS116
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
AS117
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
AS118
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL
AS120
DIPLOMA SAINS
6)   AT - Fakulti Perladangan dan Agroteknologi  2
AT110
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
AT117
DIPLOMA AKUAKULTUR
7)   BM - Fakulti Pengurusan Perniagaan  6
BM111
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BM114
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
BM115
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS)
BM117
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
BM118
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
BM119
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
8)   CS - Fakulti Sains Komputer dan Matematik  4
CS110
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
CS111
DIPLOMA STATISTIK
CS112
DIPLOMA SAINS AKTUARI
CS143
DIPLOMA SAINS MATEMATIK
9)   CT - Fakulti Filem, Teater & Animasi  5
FF111
DIPLOMA FILEM
FF112
DIPLOMA PENULISAN SKRIP
FF113
DIPLOMA TEATER
FF114
DIPLOMA PENGURUSAN SENI
FF115
DIPLOMA ANIMASI
10)   EC - Fakulti Kejuruteraan Awam  1
EC110
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
11)   EE - Fakulti Kejuruteraan Elektrik  2
EE111
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
EE112
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
12)   EH - Fakulti Kejuruteraan Kimia  1
EH110
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
13)   EM - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  1
EM110
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14)   HM - Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan  5
HM110
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
HM111
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
HM112
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM115
DIPLOMA SENI KULINARI
HM116
DIPLOMA SENI PASTRI
15)   HS - Fakulti Sains Kesihatan  6
HS110
DIPLOMA KEJURURAWATAN
HS111
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
HS112
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN
HS113
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN
HS114
DIPLOMA FISIOTERAPI
HS115
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA
16)   IC - Akademi Pengajian Islam Kontemporari  2
IC110
DIPLOMA MUAMALAT
IC120
DIPLOMA PENGURUSAN HALAL
17)   IM - Fakulti Pengurusan Maklumat  2
IM110
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
IM120
DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
18)   MC - Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media  2
MC110
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA #
MC111
DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN #
19)   MU - Fakulti Muzik  1
MU110
DIPLOMA SENI MUZIK #
20)   PH - Fakulti Farmasi  1
PH110
DIPLOMA FARMASI
21)   SR - Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi  2
SR111
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI #
SR113
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN #
KOD
Program
1)   AC - Fakulti Perakaunan  1
AC220
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN
2)   AD - Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka  10
AD228
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) #
AD230
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) #
AD232
SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) #
AD241
SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) #
AD242
SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) #
AD243
SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) #
AD244
SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) #
AD245
SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) #
AD246
SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) #
AD247
SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) #
3)   AM - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi  2
AM225
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN)
AM228
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)
4)   AP - Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur  11
AP220
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN)
AP221
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #
AP224
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN)
AP225
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN)
AP229
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
AP230
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN)
AP243*
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA #
AP246
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN
AP247
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) #
AP248
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN)
AP256
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN
5)   AS - Fakulti Sains Gunaan  14
AS201
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
AS202
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA
AS203
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
AS229
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN
AS230
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN
AS243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER
AS244
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL
AS245
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN
AS246
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
AS247
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT
AS250
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
AS251
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI
AS253
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)
AS254
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN
6)   AT - Fakulti Perladangan dan Agroteknologi  5
AT220
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN
AT222
SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI 
AT223
SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN)
AT226
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 
AT232
SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR
7)   BM - Fakulti Pengurusan Perniagaan  16
BM231
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN
BM232
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
BM234
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
BM235
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)
BM236
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)
BM240
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN
BM241
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS
BM242
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN
BM243
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BM244
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI
BM245
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN
BM246
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA
BM247
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN
BM249
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM
BM250
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN
BM251
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELABURAN
8)   CS - Fakulti Sains Komputer dan Matematik  13
CS230
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
CS240
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)
CS241
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK)
CS242
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI
CS243
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR
CS244
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN
CS245
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN
CS246
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT
CS247
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN
CS248
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
CS249
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
CS251
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
CS253
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA
9)   CT - Fakulti Filem, Teater & Animasi  10
FF230
SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM
FF231
SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI
FF232
SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN
FF233
SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF
FF234
SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER
FF235
SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI
FF236
SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI
FF237
SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM
FF238
SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D
FF239
SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D
10)   DS - Fakulti Pergigian  1
DS240
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN#
11)   EC - Fakulti Kejuruteraan Awam  2
EC220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM
EC221
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)
12)   ED - Fakulti Pendidikan  3
ED241
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA #
ED242
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA)#
ED246
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)#
13)   EE - Fakulti Kejuruteraan Elektrik  3
EE200
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
EE241
SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
EE242
SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK
14)   EH - Fakulti Kejuruteraan Kimia  3
EH220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA
EH224
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PERSEKITARAN
EH243
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MINYAK DAN GAS
15)   EM - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  2
EM220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL
EM241
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN)
16)   HM - Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan  4
HM240
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL
HM241
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN
HM242
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM245
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI
17)   HS - Fakulti Sains Kesihatan  8
HS240
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)
HS241
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)
HS242
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
HS243
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN)
HS244
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)
HS245
SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN)
HS246
SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)
HS257
SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)
18)   IC - Akademi Pengajian Islam Kontemporari  2
IC210
SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN)
IC220
SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN)
19)   IM - Fakulti Pengurusan Maklumat  4
IM244
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
IM245
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT
IM246
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD
IM247
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER
20)   LG - Akademi Pengajian Bahasa  3
LG240
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG241
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG242
SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL
21)   LW - Fakulti Undang-Undang  1
LW224
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
22)   MBBS - Fakulti Perubatan  1
MBBS240
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN
23)   MC - Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media  1
MC220
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN #
24)   MU - Fakulti Muzik  4
MU220
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) #
MU221
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) #
MU222
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) #
MU223
SARJANA MUDA PERNIGAAN MUZIK (KEPUJIAN)#
25)   PH - Fakulti Farmasi  1
PH240
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) #
26)   SR - Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi  3
SR241
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)#
SR243
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)#
SR245
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) #
KOD
Program
1)   AC - Fakulti Perakaunan  6
AC150
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (CAT)
AC160
Certificate in Business Accounting (CBA) #
AC550
The Chartered Institute of Management Accountants (UK)(CIMA) #
AC551
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UK)(ACCA) #
AC553
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AUSTRAIA (CPA) #
AC556
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANT (UK) (CIMA) #
2)   AM - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi  1
AM550
The Institute of Chartered Secretaries and Administration (UK) (ICSA) #
3)   BM - Fakulti Pengurusan Perniagaan  2
BM551
Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK) #
BM552
Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) (CILT) #
4)   LW - Fakulti Undang-Undang  2
LW222
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
LW601
Diploma Lepasan Syariah dan Amalan
5)   MBBS - Fakulti Perubatan  1
MD661
Diploma Pascasiswazah Obstestik Ultrasound
KOD
Program
1)   MDAB - Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)  2
PD002
PRA DIPLOMA PERDAGANGAN
PD007
PRA DIPLOMA SAINS
KOD
Program
1)   PA - Pusat Asasi  5
PI005
ASASI UNDANG-UNDANG (UiTM)
PI007
ASASI UNDANG-UNDANG (KPM)
PI009
ASASI KEJURUTERAAN
PI020
ASASI TESL #
PI080
ASASI SAINS